Loading...
ЗА НАС
Общи условия

Моля прочетете подробно настоящата Политика на поверителност, тъй като при регистрация, Вие декларирате, че желаете да ползвате услугите на сайта и че сте запознат с нея.

Информация която събираме

Лична информация (лични данни), която предоставяте и/или изпращате на нашия Уебсайт чрез електронна поща или по друг начин, ще бъде използвана от “ИНТЕНС ЛАЙФ” ЕООД в съответствие с правилата и условията на Закона за защита на личните данни. Всяко друго съобщение или материал, който изпратите на Уебсайта, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

Чрез своя Уебсайт “ИНТЕНС ЛАЙФ” ЕООД ще събира, обработва и съхранява единствено и само лична информация (напр.: Вашето име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която сте предоставили доброволно.

В някои случаи “ИНТЕНС ЛАЙФ” ЕООД може автоматично (т.е. не чрез регистрация) да събира техническа информация, когато се свързвате с нашия Уебсайт, която не е лична информация (напр.: информация относно типа операционна система и типа на интернет браузъра, който използвате, името на домейна на уебсайта, от който се свързвате към нашия Уебсайт и др.).

Информация която събираме

Cookies (бисквитки) – малки текстови файлове, чрез инсталирането на които, “ИНТЕНС ЛАЙФ” ЕООД осигурява най-добра възможност за ползване на уебсайта си, чрез съхраняване на информация за потребителите, възстановяване на информацията за потребителя, проследяване на действия, идентификация и други сходни дейности.

“ИНТЕНС ЛАЙФ” ЕООД има право, но не и изрично задължение да използва и/или инсталира бисквитки (cookies) с цел проследяване действията му и предоставяне на релевантна информация.

Вашите права

Вие имате:

право на достъп до личните Ви данни, обработвани от “ИНТЕНС ЛАЙФ” ЕООД;

право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни и правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

Ако искате да упражните правото си на достъп до Вашите лични данни или да ги коригирате, може да се свържете с нас по удобен за Вас начин. Начините за събиране и обмен на лична информация, които ние използваме са:

Форма за контакт, чрез която се обслужват заявки от наши клиенти и/или регистрирани на Уебсайта потребители;